De Gulpener Duim, de stimuleringsprijs voor in het oog springende (vrijwilligers)-projecten, is alweer aan zijn zeventiende jaargang toe. De prijs, een fraaie ruwhouten herinneringsduim, en een geldbedrag van € 1250,-, wordt elk jaar uitgereikt aan een bijzonder vrijwilligersinitiatief op sociaal-maatschappelijk of cultureel gebied in Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten of Vaals. Die uitreiking gebeurt normaal gesproken tijdens de Hopfeesten in Reijmerstok. Vorig jaar werd die uitreiking elders geïmproviseerd. Dit jaar is de gelegenheid waarbij hij wordt uitgereikt ook nog niet voorspelbaar, maar dát hij, óók in coronatijd, uitgereikt gaat worden is zeker. Het bestuur van de organiserende stichting geeft aan dat misschien wel JUIST in deze tijd een extra waardering voor initiatieven op z’n plaats is. In verenigingsverband en rond culturele/sportieve uitingen is het in ons rijke vrijwilligersland doodstil geworden en het is best spannend of en in welke vorm straks de initiatieven weer tot leven gewekt kunnen worden. Maar er zijn daarnaast, juist in deze tijd ook talrijke nieuwe, creatieve ideeën geboren, mensen die mensen helpen en ondersteunen, juist in coronatijd. Vaak worden, nu de gebruikelijke contacten zijn weggevallen, originele en hartverwarmende vormen van aandacht voor elkaar bedacht en uitgevoerd. Er wordt, in dagelijkse situaties en doorgaans stil en onopvallend heel veel voor anderen gedaan. De stichting is dan ook, juist in deze bizarre tijd, op zoek naar de diamantjes in de gemeenschap. Wie mensen en/of initiatieven kent die het verdienen in de schijnwerper te staan; meld dat aan bij de stichting Gulpener Duim.

Stichting
De Gulpener Duim wordt jaarlijks uitgereikt aan bijdrages aan de gemeenschap door vrijwilligers in de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden Margaten. Een stichting beheert een fonds, dat oorspronkelijk gevuld was met schenkingen t.g.v. Paul Ruttens’ afscheid als directeur van de brouwerij. De Gulpener Brouwerij zorgt nu al jaren voor aanvulling van het fonds. Het stichtingsbestuur selecteert elk jaar de prijswinnaar. In de stichting zitten Noortje Voncken, Ruud Verhoeven, Jo van der Meij, Dyanne Sleijpen, Stan Spauwen en Jan-Paul Rutten. Zij zoeken niet ‘zomaar’ op eigen beoordeling kandidaten voor de prijs. Iedereen kan gegadigden aanbrengen. Het is niet de bedoeling dat vrijwilligersinitiatieven hun eigen activiteiten gaan aanprijzen: het gaat er om dat ánderen, met redenen omkleed, bijzondere activiteiten onderstrepen. Dat bijzondere kan zitten in heel verschillende aspecten. Het stichtingsbestuur probeert elk jaar weer een ander aspect van die duizenden vrijwilligersbijdrages door het hele Heuvelland heen uit te kiezen. Dan eens zet ze de schijnwerper op activiteiten voor ouderen, dan voor jongeren, dan eens op cultureel gebied, dan op gebied van zorg, soms op een heel groots initiatief, soms juist op kleine, maar oh zo belangrijke vrijwilligersbijdrages, die onze mooie streek herbergt. Dat willen ze zo houden, dat willen ze stimuleren en daar willen ze hun waardering voor uitdrukken. Dat kan dankzij dat genereuze gebaar van oorspronkelijk de oud-directeur en nadien de Brouwerij. Het adres van de stichting ‘De Gulpener Duim’ is bij de brouwerij Postbus 51, 6270 AB Gulpen t.a.v. Roosmarie Lux. Mailen kan ook: roosmarie.lux@gulpener.nl. Aanmeldingen blijven bewaard en kunnen de komende jaren telkens méégewogen worden bij toekomstige prijstoekenningen. Ofschoon er geen sluitingsdatum voor kandidaatstelling geldt, verdient het aanbeveling binnen 14 dagen na het verschijnen van dit artikel te reageren.

Wie is kandidaat?
Om kandidaat te zijn moet men voldoen aan een aantal voorwaarden. Voorwaarde is dat het een activiteit is die (voornamelijk) door en voor burgers van de gemeente Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten (of een combinatie van deze gemeenten) plaats vindt. Het dienen door vrijwilligers gedragen activiteiten te zijn. De activiteiten kunnen heel verschillend zijn: het kan om een bijzondere gemeenschapsfunctie gaan. Maar ook culturele activiteiten en of de opzet van bijzondere activiteiten kunnen een kandidatuur rechtvaardigen. Een pré is vaak de mate van bijzonderheid van de activiteit. Tot dat laatste wordt ook heel nadrukkelijk een in het oogspringend samenwerkingsproject van verschillende groepen/disciplines gerekend. Men kan overigens ook activiteiten in volgende jaren (noem bijvoorbeeld iets héél bijzonders rond een gepland jubileum in enig jaar) nomineren. Het stichtingsbestuur houdt zich natuurlijk ten allen tijde het recht voor bij alle aangedragen informatie haar eigen afwegingen te maken. Over de te maken of gemaakte keuzes gaat zij ook niet in discussie. Zij beseft dat wat in de ogen van de één een geweldige keuze is, door een ander héél anders wordt beoordeeld. Maar zij is er tegelijkertijd van overtuigd dat zeer velen een stimulans, ook financieel, erg goed kunnen gebruiken en dat er anderzijds onstellend veel waardevols gedaan wordt door vele vrijwilligers. Per jaar kan echter maar één initiatief daadwerkelijk ‘in de prijzen zal vallen’. Andere initiatieven kunnen dan vergelijkbaar aantrekkelijk of bijzonder zijn. Het stichtingsbestuur hoopt juist dat de keuze voor één vrijwilligersinitiatief de waardering voor al het vergelijkbare werk zal onderstrepen. Om een idee te geven van de variëteit aan soorten initiatieven en spreiding over het totale gebied: eerder ging de prijs naar de vrijwilligers van het Hospice in Mechelen, Scouting Mechelen, de uitbreidingsgroep Kerkhof Eys, Omroep Krijtland, jongerenkoor Galou , de Heemkundevereniging Wahlwiller, de stichting Patronaat Epen, de dames van Zij-Actief uit Wijlre, IVN Vijlen, Ride 4 Fun Heuvelland, stichting ‘Vrienden van Pieterke’ in Eijsden, de vrijwilligers van Zorgcentrum ‘Klein Gulpen’ in Gulpen, vrijwilligers van vluchtelingenwerk Heuvelland, Jeugd- en Jongerenwerk Pandores uit Noorbeek, de stichting VUUR uit Vaals en de stichting Buurtbus Valkenburg- Margraten .

Cookies

Bekijk de instellingen voor cookies op deze website en bekijk ons privacy statement

Privacy statement | Sluiten
Instellingen