ALGEMENE VOORWAARDEN

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij de Gulpener Bierbrouwerij. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Gulpener Bierbrouwerij is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel ervan te kopiëren.

MERKEN

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van de Gulpener Bierbrouwerij, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van de Gulpener Bierbrouwerij is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de brouwerij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Gulpener Bierbrouwerij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.Het is niet toegestaan deze site te framen.

PRIVACY

Onze website´s (www.gulpener.nl en www.gulpenerbrouwlokaal.nl) en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden je aangeboden door BV Gulpener Bierbrouwer (hierna: Gulpener), statutair gevestigd in Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer: 14617415. Wij waarborgen je privacy middels het volgende beleid.

Wij garanderen voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze eventuele samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Gulpener gegevens vast (dit kan naam, woonplaats, adres, telefoonnummer en emailadres zijn). Gulpener gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, voor dienstverlening en om klanten van producten en diensten van Gulpener en/of het BrouwLokaal op te hoogte te houden. Hierbij tracht Gulpener rekening te houden met jouw voorkeuren. Ontvang je deze liever niet, dan kun je dit schriftelijk melden bij Gulpener t.a.v. marketingafdeling, rijksweg 16, 6271 AE te Gulpen of per email aan info@gulpener.nl. Wij zullen hierna je gegevens verwijderen.

Gegevens verwijderen
Wij bewaren jouw gegevens op een  beveiligde netwerkomgeving op locatie. Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kun je een email naar info@gulpener.nl sturen. Natuurlijk kun je ook dit ons schriftelijk laten weten: Gulpener t.a.v. marketingafdeling, rijksweg 16, 6271 AE te Gulpen.

Privacy beleid andere websites
Op www.gulpener.nl en www.gulpenerbrouwlokaal.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je door naar de betreffende websites.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Daarnaast kun je in onze cookiemelding aangeven of je wel of niet meegenomen wil worden. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebook pixel
www.gulpener.nl en www.gulpenerbrouwlokaal.nl  maakt gebruik van een Facebook pixel. Deze pixel communiceert met cookies en zorgt dat je op Facebook relevante informatie over Gulpener te zien krijgt.

Beveiliging van gegevens
Gulpener doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.gulpener.nl en/of www.gulpenerbrouwlokaal.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Het delen van gegevens aan derden
Gulpener verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gulpener blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@gulpener.nl. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen, kun je dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn je graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website

Cookies

Bekijk de instellingen voor cookies op deze website en bekijk ons privacy statement

Privacy statement | Sluiten
Instellingen