De Gulpener Duim 2023 is tijdens de Hopfeesten in Reijmerstok op 10 september uitgereikt aan het jeugdorkest Cecilia Vaals, dat dit jaar al 40 jaar bij jeugd en jongeren in de praktijk het bespelen van een instrument en het samen musiceren met succes stimuleert.

Daarvoor stond en staat in de loop van die jaren een heel leger vrijwilligers garant die teken(d)en voor de organisatie en de begeleiding. Daarmee staan ze model voor, gelukkig talloze, initiatieven in de regio. De jury van de Stichting Gulpener Duim die jaarlijks een vrijwilligersinitiatief in de schijnwerpers zet en stimuleert met een geldprijs van 1250 euro realiseert zich dat er gelukkig veel vergelijkbaars gebeurt op veel momenten en plekken in het Heuvelland. Zij koos Jeugdorkest Vaals omdat die zo’n bijzonder jubileum vieren. Dat doet geen afbreuk aan zelfde initiatieven maar onderstreept de waardering voor de intensieve zorg voor voldoende capabele aanwas voor één van de culturele visitekaartjes van onze streek: de talloze Harmonieën en Fanfares. Hoofddoel van de Jeugdharmonie: ‘belangstelling en capaciteit voor muziek ook voor toekomstige generaties veilig stellen’. Het bestuur van de ‘grote’ Harmonie St. Cecilia van Vaals ervaart al jaren dat er door het jeugdorkest ook heel duidelijke ‘neveneffecten’ zijn aan te wijzen. Bijvoorbeeld dat jeugdige leden van de harmonie leren organiseren, leren besturen, opgroeien met verantwoordelijkheid nemen en ervaren hoe je kunt bijdragen jouw harmonie levend en levendig te houden. Daar waar het verenigingsleven en zeker ook de blaasmuziek/harmonie-en fanfaremuziek onder druk staat, met name als het gaat om aanwas van jonge leden, is een Jeugdharmonie een zegen, ‘een parel voor de vereniging’. En in Vaals met véél succes! Het stichtingsbestuur Gulpener Duim vindt dat met deze bijzondere doelstelling en resultaten het Jeugdorkest St Cecilia Vaals de Duim 2023 en de bijbehorende prijs van 1250 euro juist in haar jubileumjaar ten volle verdient!

De Gulpener Duim wordt jaarlijks uitgereikt aan een bijzonder project voor en door vrijwilligers in de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten. Door elk jaar een project in de schijnwerper te zetten, wil de stichting Gulpener Duim niet alleen waardering uitspreken voor dat éne project, maar ook de aandacht blijven vestigen op het grote belang van Vrijwilligers. Zonder vrijwilligers valt praktisch het hele maatschappelijk leven stil. Of dat nu op gebied van sport is, van cultuur, ontspanning, zorg, voor jong voor oud, voor man voor vrouw. Maar vaak springt er één initiatief uit. Omdat het bijzonder is, heel opvallend of bij een speciale gelegenheid, een jubileum- of samenwerkingsproject. Kandidaten voor de Duim kunnen door derden genomineerd worden. Bij de toekenning probeert het stichtingsbestuur een evenwichtige spreiding te realiseren over de drie gemeenten, de verschillende aandachtsgebieden en doelgroepen. Geschikte kandidaten, die in enig jaar niet gekozen zijn, blijven wel deel uitmaken van de selectie waaruit in een volgend jaar weer gekozen wordt. Men kan nu al kandidaten nomineren voor de Duim 2023 bij de stichting ‘De Gulpener Duim’, Gulpener Brouwerij, Postbus 51, 6270 AB Gulpen t.a.v. Roosmarie Lux. Mailen kan ook: roosmarie.lux@gulpener.nl.

Cookies

Bekijk de instellingen voor cookies op deze website en bekijk ons privacy statement

Privacy statement | Sluiten
Instellingen