De Gulpener Duim, de stimuleringsprijs voor in het oog springende (vrijwilligers)-projecten, is alweer aan zijn negentiende jaargang toe. De prijs, een fraaie ruwhouten herinneringsduim, en een geldbedrag van € 1250,-, wordt elk jaar uitgereikt aan een bijzonder vrijwilligersinitiatief op sociaal-maatschappelijk of cultureel gebied in Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten of Vaals. Die uitreiking gebeurt normaal gesproken tijdens de Hopfeesten in Reijmerstok.

In verenigingsverband en rond culturele/sportieve uitingen is het in coronatijd in ons rijke vrijwilligersland  vaak stil geworden en werd het vaak best spannend of en in welke vorm er nu weer deelgenomen gaat worden aan de activiteiten van vóór de pandemie. Maar er zijn in  coronatijd ook talrijke nieuwe, creatieve ideeën geboren, mensen die mensen helpen en ondersteunen. Er wordt, in dagelijkse situaties en doorgaans stil en onopvallend, heel veel voor anderen gedaan. De stichting Gulpener Duim is dan ook, juist nu, op zoek naar de diamantjes in de gemeenschap. Mensen die nieuwe initiatieven gestart zijn en/of oude initiatieven weer nieuw leven hebben ingeblazen. Wie mensen en/of initiatieven kent die het verdienen in de schijnwerper te staan; meld dat aan bij de stichting Gulpener Duim. Het adres van de stichting ‘De Gulpener Duim’ is bij de brouwerij Postbus 51, 6270 AB Gulpen t.a.v. Roosmarie Lux. Mailen kan ook: roosmarie.lux@gulpener.nl. Aanmeldingen blijven bewaard en kunnen de komende jaren telkens méégewogen worden bij toekomstige prijstoekenningen. Ofschoon er geen sluitingsdatum voor kandidaatstelling geldt, verdient het aanbeveling binnen 7 dagen te reageren.

 

Wie is kandidaat?

Om kandidaat te zijn moet men voldoen aan een aantal voorwaarden. Het moet een activiteit zijn die (voornamelijk) door en voor burgers van de gemeente Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten (of een combinatie van deze gemeenten) plaats vindt. Het dienen door vrijwilligers gedragen activiteiten te zijn. De activiteiten kunnen heel verschillend zijn: het kan om een bijzondere gemeenschapsfunctie gaan. Maar ook culturele activiteiten en of de opzet van bijzondere activiteiten kunnen een kandidatuur rechtvaardigen. Een pré is vaak de mate van bijzonderheid van de activiteit. Tot dat laatste wordt ook heel nadrukkelijk een in het oogspringend samenwerkingsproject van verschillende groepen/disciplines gerekend. Men kan overigens ook activiteiten in volgende jaren (noem bijvoorbeeld iets héél bijzonders rond een gepland jubileum in enig jaar) nomineren. Het stichtingsbestuur houdt zich natuurlijk ten allen tijde het recht voor bij alle aangedragen informatie haar eigen afwegingen te maken. Over de te maken of gemaakte keuzes gaat zij ook niet in discussie. Zij beseft dat wat in de ogen van de één een geweldige keuze is, door een ander héél anders wordt beoordeeld. Maar zij is er tegelijkertijd van overtuigd dat zeer velen een stimulans, ook financieel, erg goed kunnen gebruiken en dat er anderzijds ontstellend veel waardevols gedaan wordt door vele vrijwilligers. Per jaar kan echter maar één initiatief daadwerkelijk ‘in de prijzen zal vallen’. Andere initiatieven kunnen dan vergelijkbaar aantrekkelijk of bijzonder zijn. Het stichtingsbestuur hoopt juist dat de keuze voor één vrijwilligersinitiatief  de waardering voor al het vergelijkbare werk zal onderstrepen.

Cookies

Bekijk de instellingen voor cookies op deze website en bekijk ons privacy statement

Privacy statement | Sluiten
Instellingen