De Gulpener Duim, de stimuleringsprijs voor in het oog springende (vrijwilligers)projecten, is alweer aan zijn vijftiende jaargang toe. De prijs, Kunstwerk van Nosg, John Mevis, een mooie bronzen duim en een geldbedrag van € 1250,-, wordt elk jaar uitgereikt aan een bijzonder vrijwilligersinitiatief op sociaal-maatschappelijk of cultureel gebied in Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten of Vaals. Die uitreiking gebeurt elk jaar tijdens de Hopfeesten in Reijmerstok. Dit jaar is dat op zondag 8 september, rond 16:00 uur.

De Gulpener Duim
De Gulpener Duim is een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan bijdrages aan de gemeenschap door vrijwilligers in de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden Margaten. Een stichting beheert een fonds, dat oorspronkelijk gevuld was met schenkingen t.g.v. Paul Ruttens’ afscheid als directeur van de brouwerij. De Gulpener Brouwerij staat garant voor aanvulling van het fonds en doet dat ook al jaren. Het stichtingsbestuur selecteert elk jaar de prijswinnaar. In de stichting zitten Jan-Paul Rutten, Jo van der Meij, Alice Frijns, Stan Spauwen, Dyanne Sleijpen en Ruud Verhoeven. Zij zoeken niet ‘zomaar’ op eigen beoordeling kandidaten voor de prijs. Iedereen kan gegadigden aanbrengen. Het is niet de bedoeling dat vrijwilligersinitiatieven hun eigen activiteiten gaan aanprijzen: het gaat er om dat ánderen, met redenen omkleed, bijzondere activiteiten onderstrepen. Dat bijzondere kan zitten in heel verschillende aspecten. Het stichtingsbestuur probeert elk jaar weer een ander aspect van die duizenden vrijwilligersbijdrages door het hele Heuvelland heen wisselend uit te kiezen. Dan eens zet ze de schijnwerper op activiteiten voor ouderen, dan voor jongeren, dan eens op cultureel gebied, dan op gebied van zorg, dan op een heel groots initiatief, dan weer juist op kleine, maar oh zo belangrijke vrijwilligersbijdrages, die onze mooie streek nog herbergt. Dat willen we zo houden, dat willen we stimuleren en daar willen we onze waardering voor uitdrukken. Dat kan dankzij dat genereuze gebaar van oorspronkelijk de oud-directeur en nadien de Brouwerij. Het adres van de stichting ‘De Gulpener Duim’ is bij de brouwerij Postbus 51, 6270 AB Gulpen t.a.v. Roosmarie Lux. Mailen kan ook: roosmarie.lux@gulpener.nl. Aanmeldingen blijven bewaard en zullen de komende jaren telkens méégewogen worden bij de toekomstige prijstoekenningen.

Wie is kandidaat?
Om kandidaat te zijn moet men voldoen aan een aantal voorwaarden. Voorwaarde is dat het een activiteit is die (voornamelijk) door en voor burgers van de gemeente Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten (of een combinatie van dezen) plaats vindt. Tot zes jaar geleden werden kandidaten alleen in Gulpen-Wittem gezocht, maar dat terrein is sindsdien uitgebreid met beide genoemde gemeenten. Het dienen door vrijwilligers gedragen activiteiten te zijn. De activiteiten kunnen heel verschillend zijn: het kan om een bijzondere gemeenschapsfunctie gaan. Maar ook culturele activiteiten en of de opzet van bijzondere activiteiten kunnen een kandidatuur rechtvaardigen. Een pré is uiteraard de mate van bijzonderheid van de activiteit. Tot dat laatste wordt ook heel nadrukkelijk een in het oogspringend samenwerkingsproject van verschillende groepen/disciplines gerekend. Ofschoon er geen sluitingsdatum voor kandidaatstelling geldt, verdient het aanbeveling binnen 14 dagen na het verschijnen van dit artikel te reageren. Men kan overigens ook activiteiten in volgende jaren (noem bijvoorbeeld iets héél bijzonders rond een gepland jubileum in enig jaar) nomineren. Het stichtingsbestuur houdt zich natuurlijk ten allen tijde het recht voor bij alle aangedragen informatie haar eigen afwegingen te maken. Over de te maken of gemaakte keuzes gaat zij ook niet in discussie. Zij beseft dat wat in de ogen van de één een geweldige keuze is, door een ander héél anders wordt beoordeeld. Maar zij is er tegelijkertijd van overtuigd dat zeer velen een stimulans, ook financieel, erg goed kunnen gebruiken en dat er anderzijds onstellend veel waardevols gedaan wordt door vele vrijwilligers. Per jaar kan echter maar één initiatief daadwerkelijk ‘in de prijzen zal vallen’. Andere initiatieven kunnen dan vergelijkbaar aantrekkelijk of bijzonder zijn. Aan die waarde wil het stichtingsbestuur met haar prijs uiteraard niet tornen, maar hoopt juist dat de keuze voor één vrijwilligersinitiatief de waardering voor al dat vele werk mede zal onderstrepen. Eerder ging de prijs naar de vrijwilligers van het Hospice in Mechelen, Scouting Mechelen, de uitbreidingsgroep Kerkhof Eys, Omroep Krijtland, jongerenkoor Galou , de Heemkundevereniging Wahlwiller, de stichting Patronaat Epen, de dames van Zij-Actief uit Wijlre, IVN Vijlen, Ride 4 Fun Heuvelland, stichting ‘Vrienden van Pieterke’ in Eijsden, de vrijwilligers van Zorgcentrum ‘Klein Gulpen’ in Gulpen, vrijwilligers van vluchtelingenwerk Heuvelland, Jeugd- en Jongerenwerk Pandores uit Noorbeek en de stichting VUUR uit Vaals.

Cookies

Bekijk de instellingen voor cookies op deze website en bekijk ons privacy statement

Privacy statement | Sluiten
Instellingen