ALGEMENE VOORWAARDEN

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij de Gulpener Bierbrouwerij. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Gulpener Bierbrouwerij is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel ervan te kopiëren.

MERKEN

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van de Gulpener Bierbrouwerij, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van de Gulpener Bierbrouwerij is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de brouwerij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Gulpener Bierbrouwerij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.
Het is niet toegestaan deze site te framen.

GULPENER BIERBROUWERIJ

Als onafhankelijke familiebrouwerij genieten we al sinds 1825 van onze vrijheid. De vrijheid om onze eigen koers te varen en alleen te doen wat goed voelt. De vrijheid om de smaak van bier niet af te vlakken, maar te verrijken en continu te zoeken naar vernieuwende smaken. Die vrijheid ervaren wij al 8 generaties en dat proef je terug in onze 16 speciaalbieren.

Aangezien Gulpener Bierbrouwerij in bepaalde gevallen persoonsgegevens verwerkt, hebben wij deze privacy verklaring opgesteld. We hopen u hiermee voldoende informatie te geven over waarom wij dit verzamelen en tot welke doeleinden de data gebruikt wordt. Wij beoordelen bij iedere informatieverwerking of wij verwerker of verwerkingsverantwoordelijke zijn. Ook wijzen wij je met deze verklaring op je rechten, verplichtingen, risico’s en de waarborging van persoonsgegevens. Tot slot laten wij je ook weten welke rechten je als betrokkene hebt en hoe je deze kunt uitoefenen.

Contactgegevens

Gulpener Bierbrouwerij BV
Rijksweg 16
6271 AE Gulpen

Telefoon: 043 450 7575
Email: info@gulpener.nl
Vragen op het gebied van privacy kunt u stellen via: info@gulpener.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Onze websites (www.gulpener.nl en www.gulpenerbrouwlokaal.nl) en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden je aangeboden door BV Gulpener Bierbrouwer (hierna: Gulpener), statutair gevestigd in Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer: 14617415. Wij waarborgen je privacy middels het volgende beleid.

Wij garanderen voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze eventuele samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

In het kader van onze dienstverlening, legt Gulpener gegevens vast (dit kan naam, woonplaats, adres, telefoonnummer en emailadres zijn). Gulpener gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, voor dienstverlening en om klanten van producten en diensten van Gulpener en/of het BrouwLokaal op te hoogte te houden. Hierbij tracht Gulpener rekening te houden met jouw voorkeuren. Ontvang je deze liever niet, dan kun je dit schriftelijk melden bij Gulpener t.a.v. marketingafdeling, rijksweg 16, 6271 AE te Gulpen of per email aan info@gulpener.nl. Wij zullen hierna je gegevens verwijderen.

Gegevens verwijderen

Wij bewaren jouw gegevens op een beveiligde netwerkomgeving op locatie. Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kun je een email naar info@gulpener.nl sturen. Natuurlijk kun je ook dit ons schriftelijk laten weten: Gulpener t.a.v. marketingafdeling, rijksweg 16, 6271 AE te Gulpen.

Privacy beleid andere websites

Op www.gulpener.nl en www.gulpenerbrouwlokaal.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je door naar de betreffende websites.

Cookiedata

Gulpener Bierbrouwerij kan afhankelijk van de tools de volgende informatie van websitebezoekers of bezoek van social media kanalen van de klant de volgende gegevens inzien:

Cookiedata (of afkomstig uit vergelijkbare technieken zoals pixels)

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Provincie;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadressen;
 • Gebruikersnamen op social media
 • Geslacht;
 • IP adres (na identificatie);
 • Opslag/Verwerking van online activiteiten ;
 • Opslag/Verwerking van zoekopdrachten.

Nieuwsbrief

Gulpener Bierbrouwerij verwerkt persoonsgegevens om nieuwsbrieven te kunnen verzenden. De e-mailadressen voegt Gulpener Bierbrouwerij alleen met expliciete toestemming toe aan een adressenlijst voor nieuwsbrieven. U kunt op ieder moment de toestemming voor het ontvangen van een nieuws of overige informatie intrekken.

Gulpener Bierbrouwerij verstuurt nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de ontwikkelen bij Gulpener Bierbrouwerij. Voor het verzenden van nieuwsbrieven maakt Gulpener Bierbrouwerij gebruik van een mailverwerkingssysteem. Indien je je aanmeldt voor de nieuwsbrief word je e-mailadres opgeslagen in de lijst van nieuwsbrief contacten.

Sollicitanten

Gulpener Bierbrouwerij heeft zoals ieder bedrijf te maken met sollicitanten. Voor de verwerking van een sollicitatie, verwerkt Gulpener Bierbrouwerij persoonsgegevens. Voor een sollicitatie verwerkt Gulpener Bierbrouwerij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Opleidingen, cursussen & stages;
 • De functie die de sollicitant bekleedt;
 • De gegevens over de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking en de beëindiging ervan;
 • De gegevens over de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekking en de beëindiging ervan;
 • Motivatie voor de functie en de organisatie;

Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de afdeling HR of andere die betrokken zijn met de sollicitatie, indien er een grondslag is op basis van de AVG.

Contact

Via de website van Gulpener Bierbrouwerij bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen om vragen te stellen. Gulpener Bierbrouwerij vraagt in dat geval de volgende gegevens:

 • Voornaam en Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Vragen en/of opmerkingen

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Daarnaast kun je in onze cookiemelding aangeven of je wel of niet meegenomen wil worden. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Deze gegvens zijn anoniem en geen persoonsgegevens:

Algemene informatie over de bezoekers

 • Aantal bezoekers;
 • Aantal paginaweergaves;
 • Aantal pagina’s per bezoek;
 • Tijd per bezoek;
 • Nieuw bezoekpercentage.

Bezoekersprofiel

 • Taal van de bezoekers;
 • Land / regio van de bezoekers;
 • Nieuwe en terugkerende bezoekers;
 • Bezoekersloyaliteit;
 • Doelgroepen (remarketing).

Browserprofiel van de bezoekers

 • Netwerklocatie van de bezoeker;
 • IP adres van de bezoeker;
 • Browser van de bezoeker;
 • Besturingssysteem van de bezoeker;
 • Verbindingssnelheid van de bezoeker;
 • Schermresolutie van de bezoeker.

Verkeersbronnen naar uw website

 • Direct verkeer;
 • Verwijzende websites (referrals);
 • Verwijzende social media kanalen;
 • Bezoekers via zoekmachines;
 • De gebruikte zoekopdrachten in zoekmachines;
 • Bezoekers via online campagnes (Google Adwords, banners, e-mails, etc).

Inhoud website

 • Belangrijkste pagina’s;
 • Belangrijkste bestemmingspagina’s;
 • Hoe navigeren bezoekers door de website;
 • Instapbronnen per bestemmingspagina;
 • Belangrijkste uitstappagina’s.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Gulpener Bierbrouwerij verwerkt geen bijzonder persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die bezoekers zelf aan Gulpener Bierbrouwerij ter beschikking stellen. Gulpener Bierbrouwerij heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gulpener.nl.

Wij raden aan het gebruik van onze diensten waaronder websites en andere digitale kanalen van je kinderen te controleren en te volgen, zodat je kind geen gegevens deelt met ons zonder je toestemming.

Gegevensverwerking

Via Gulpener Bierbrouwerij worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.

Gulpener Bierbrouwerij gebruikt de gegevens onder andere voor:

 • uw bezoek aan onze websites, winkels of sociale mediakanalen;
 • inschrijving op onze nieuwsbrieven;
 • het verstrekken van uw diensten aan ons;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • uw deelname aan onze evenementen.

Toestemming

Gulpener Bierbrouwerij zal de persoonsgegevens verwerken in overstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan heb je als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien Gulpener Bierbrouwerij een nieuwsbrief toezendt, zullen wij dit uitsluitend doen indien wij hier toestemming voor hebben ontvangen.

Noodzakelijke gegevensverwerking op grond van wettelijke plicht en bewaarplicht.

Nieuwsbrief

Indien je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief dan bewaren wij je gegevens tot het moment dat je je weer uitschrijft.

Sollicitanten

Wij bewaren alle gegevens die verband houden met de sollicitatie. Indien je geen toestemming hebt gegeven aan Gulpener Bierbrouwerij om de gegevens te bewaren dan vernietigen wij deze gegevens na 4 weken. Als je wel toestemming hebt gegeven langer te bewaren dan bewaren wij je gegevens tot een jaar na de sollicitatie.

Contact

Wij kunnen ook gegevens verwerken omdat ik op grond van een wettelijke plicht moet. Op basis van de wet dient Gulpener Bierbrouwerij bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst. Daarnaast dienen wij de gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst. Is er uit een contact een overeenkomst voortgekomen, geldt de voorgenoemde bewaartermijn.

Websitebezoek

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Niet langer bewaren dan noodzakelijk

Gulpener Bierbrouwerij zal de gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren. Indien noodzakelijk worden de gegevens langer bewaard. Wij zullen de klant hiervan op de hoogte brengen.

Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering

Gulpener Bierbrouwerij verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zonder deze verwerking kan Gulpener Bierbrouwerij de diensten niet verrichten.

Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

Gulpener Bierbrouwerij kan gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Gulpener Bierbrouwerij of een derde. Het gaat hier om bedrijfsbelangen. Wij zullen in dit geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Gulpener Bierbrouwerij zal deze grondslag als een uitzondering gebruiken.

Ontvangers van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Gulpener Bierbrouwerij gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Gulpener Bierbrouwerij maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Gulpener Bierbrouwerij vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.
Gulpener Bierbrouwerij zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Gulpener Bierbrouwerij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Beveiliging persoonsgegevens

Gulpener Bierbrouwerij respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gulpener Bierbrouwerij doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheimgehouden worden.

Rechten voor jou als betrokkene

Je mag ons inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

Ook kun je te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@gulpener.nl. Geef in de e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens je verzoek ziet en van welk recht je gebruik wenst te maken. Gulpener Bierbrouwerij probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Profiling

Gulpener Bierbrouwerij kan bij haar diensten gebruik maken van profiling. Dit houdt het volgende in: analyseren, verzamelen en combineren van persoonsgegevens met als doel je in te delen in een bepaalde categorie. Door middel van profiling kan Gulpener Bierbrouwerij het profiel en bijbehorende interesses afleiden en in welke content je mogelijk bent geïnteresseerd.
Profiling kan een impact op je privacy hebben. Dit zou kunnen door onjuiste of verkeerde verouderde gegevens waardoor categorieën aan jou zijn gekoppeld. Als het voorgaande het geval is, kun je contact op nemen met info@gulpener.nl. Gulpener Bierbrouwerij zal dan nadere maatregelen nemen, bijvoorbeeld het resetten van jouw profiel.

Cookies

Op deze en andere websites van Gulpener Bierbrouwerij maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat u bij een volgend websitebezoek wordt herkend.

Gulpener Bierbrouwerij gebruikt de volgende cookies:

 • Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren.
 • Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website.
 • Social cookies: om de mogelijkheid te bieden reacties te delen voor bijvoorbeeld commentaar.
 • Tracking cookies: deze worden gebruikt om onze websitebezoekers te analyseren. Zo kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Door het gebruik van onze diensten en de website stem je er mee in dat wij cookies plaatsen en uitlezen op onze websites. Jouw toestemming blijft geldig voor de duur van de overeenkomst en totdat je deze intrekt.

Gulpener Bierbrouwerij maakt een onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies plaatst Gulpener Bierbrouwerij altijd, omdat deze noodzakelijk zijn op de website goed te laten werken.

De analytische cookies plaatsen wij ook altijd. Dit is een niet-functionele cookie, omdat deze niet nodig is voor het laten functioneren van de website.
Als je akkoord gaat met het plaatsen van de cookies, dan plaatsen wij ook een aantal andere niet-functionele cookies zoals:

 • Verbeteringen op onze website testen
 • Het tonen van social media buttons
 • Relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites

Functionele cookies

Deze cookies gebruiken wij om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd blijft tijdens jouw bezoek aan de website. Indien webshop zorgen we ervoor dat producten in uw winkelmand bewaard blijven.

Cookies meting websitebezoek

Door het gebruik van deze cookies krijgen wij inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruik, welke pagina’s het meest worden bezocht en welke informatie bezoekers zoeken. Op deze manier weet Gulpener Bierbrouwerij op welke onderdelen de website populair is en op welke onderdelen de website verbetering verlangt. De voornoemde statistieken zijn niet te herleiden naar personen. Wij gebruiken deze gegevens altijd anoniem. Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te verkrijgen uit de data. Zoals we hierboven al zeiden plaatsen we de analytische cookies altijd.
Wat Google met de verzamelde gegevens doet, is opgenomen in hun privacyverklaringen. De door jouw verstrekte persoonlijke gegevens, verstrekken wij nooit aan voornoemde partijen.

Cookies voor integratie social media

Op onze website tonen wij video’s en andere artikelen die je via een social media button kunt delen. De social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, Google en Youtube en Linkedin, plaatsen cookies, zodat ze je kunnen herkennen indien je inlogt op hun netwerk. Zij verzamelen zo gegevens over de pagina die je deelt. Wij verwijzen je daarom naar de volgende privacyverklaringen:

 • Youtube
 • Facebook
 • Twitter
 • Google
 • Linkedin

Cookies om onze advertenties op andere websites te tonen

Wij plaatsen advertenties om onze diensten onder jouw aandacht te brengen. Om gericht advertenties te plaatsen maken wij gebruik van:

 • Google Adwords,
 • Google Dynamic Remarketing
 • Facebook Custom Audiences
 • DoubleClick van Google

Wat maken deze cookies mogelijk?

1. Houden bij welke advertentie je al hebt gezien.
2. Houden bij hoeveel bezoekers een product van ons afnemen nadat is geklikt op een advertentie. Het voorgaande is noodzakelijk om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren.
3. Houden bij of je al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen. Je krijgt in dat geval geen onnodige advertenties te zien.

Ondanks dat je cookies niet accepteert, is het nog steeds mogelijk dat je online advertenties van ons tegenkomt. Wat de bovengenoemde organisaties doen met de opgeslagen data, is zichtbaar in hun privacyverklaringen.

Ook maken wij gebruik van een Heatmap-tool. Deze tool registreert het aantal muisklikken, scrollgedrag en muisbewegingen van bezoekers op onze website. De tool verzamelt informatie over de door jouw bezochte pagina’s, de browser, type apparaat en besturingssysteem. Ook deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren.
Hoe kunt u cookies blokkeren en/of verwijderen?

Als je geen cookies geplaatst wilt hebben, kun je dat aangeven in de cookiemelding die je te zien krijgt bij jouw eerste bezoek aan onze website. Mocht je al eerder de cookies hebben geaccepteerd, dan krijg je die melding niet meer te zien. Je dient dan eerst onze cookies te verwijderen.

Wat je ook kunt doen is het volgende. Blokkeer het plaatsen van cookies via je browser. Dit kun je doen in de browser bij instellingen.

Wijzigingen

Gulpener Bierbrouwerij behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Neem contact op met ons via:
E-mail: info@gulpener.nl
Telefoon: 043 450 7575

© Gulpener Bierbrouwerij – PrivacybeleidCookiebeleid

Back to top